Verlanglijstje

Wij houden van zingen, muziek, lego, mecano, een verwendag, onze tuin, spel, bewegen, biljarten, een feestje en nog veel meer! Uw donatie is van harte welkom.

VV Prinsenhof

Wij hopen van harte dat u donateur wordt van onze vereniging. Namens de bewoners van Prinsenhof Gouda hartelijk bedankt!

Word Donateur!

Onze vereniging zet zich ervoor in om zaken aan te schaffen en te organiseren die niet worden vergoed vanuit de overheid.

Aangenaam

Vereniging Vrienden Prinsenhof zorgt voor kleine extra’s die het wonen in en rond centrum Prinsenhof PLEZIERIG en zo AANGENAAM mogelijk maken.

De Vereniging Vrienden Prinsenhof (VVP) wordt gevormd  door familie en kennissen en anderen die de bewoners van de Prinsenhof een warm hart toedragen.

→ Nieuwsbrief activiteiten 2024

Doelstelling VVP

Zoals in de statuten van de vereniging staat, luidt de doelstelling (artikel 2):

De vereniging stelt zich ten doel de ontwikkeling en verbetering van de recreatieve activiteiten ten behoeve van de bewoners, zulks in nauw overleg met de in het verpleeghuis aanwezige activiteitenbegeleiding  en de directie van het verpleeghuis en waar mogelijk met de betrokken patiënten en hun familieleden. Wij hanteren daarbij het criterium dat een aanschaf ten goede moet komen aan meerdere bewoners.

Kortom; het doel van de Vereniging is het verblijf van de bewoners prettiger te maken. Wij maken activiteiten mogelijk en schaffen middelen aan, die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Wij kunnen dat doen d.m.v. de donaties van onze leden en onze sponsoren.

→ VVP Begroting 2024

Hoe werkt de vereniging?

Het bestuur van de vereniging komt minimaal 4 keer per verenigingsjaar bij elkaar. Tijdens de vergadering wordt naar de voortgang van de activiteiten gekeken en wordt het financiële verloop besproken. Het bestuur schrijft jaarlijks een algemene ledenvergadering (ALV) uit waarbij de leden worden geïnformeerd over de verrichte en te verrichten activiteiten en wordt financiële verantwoording afgelegd. Voor de ALV worden alle leden van de vereniging uitgenodigd. Wij waarderen het als leden de ALV bijwonen en stellen ons open voor hun inbreng.

Om de activiteiten van de VVP te borgen wordt elk jaar (minimaal 2 keer) overleg gevoerd met de Prinsenhof (Bestuur VVP met vertegenwoordigers van Prinsenhof) over de wensen van Prinsenhof m.b.t. activiteiten die gerealiseerd zouden kunnen worden door de VVP.

→ Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 3 april 2024

Leden

Vereniging Vrienden Prinsenhof telt ruim 200 leden. De vereniging verheugt zich op heel veel nieuwe leden. Uw donatie is van harte welkom! Het bestuur vraagt u om Vereniging Vrienden Prinsenhof financieel te ondersteunen. Daarom nodigt het bestuur u uit om voor (minimaal) € 10,00 per jaar lid te worden van onze vereniging. Natuurlijk staat het u vrij om een hoger bedrag te doneren. Mocht u reeds lid zijn van de VVP, dan hopen wij dat u uw steun voortzet, zelfs als u geen directe verbinding meer zou hebben met iemand in Prinsenhof.

Met uw donatie aan onze vereniging draagt u bij aan een plezierig verblijf van de bewoners in Prinsenhof. Wij hopen dan ook dat wij op uw steun mogen rekenen.

Bestuursleden

 • Dhr. A. Verkaik, Voorzitter
 • Dhr R. Boot, Penningmeester
 • Mw. A.W.A. van Ommen-Gelderman, Secretaris
 • Dhr. C.H.M. Bongaerts
 • Dhr. D.H. van Wijk

Beloningsbeleid

Het bestuur van Vereniging Vrienden Prinsenhof doet haar werkzaamheden belangeloos. Alle donaties komen geheel ten goede aan de bewoners van Prinsenhof.

Uitgevoerde activiteiten 2023

 • Projectiescherm en muziekmeubel met beamer op etage 5.
 • Mini-draaiorgel voor muzikale omlijsting bij diverse activiteiten.
 • Sponsoring bingoprijsjes.
 • Vloeistof diaprojector met schijven.
 • 8 muziekoptredens waaronder Saskia en Serge.Verkorte sjoelbak.
 • Moodlamp voor relaxactiviteiten.
 • Fleeceplaids (met opdruk Vrienden van de Prinsenhof).
 • Abonnement Blijdorp. Ook dit jaar kunnen bewoners tegen een gereduceerde prijs de diergaarde Blijdorp bezoeken.
 • Abonnement Ziggo om sportwedstrijden te kunnen bekijken.
 • Abonnement Algemeen Dagblad om in de Brasserie van de Prinsenhof te lezen.
 • Tafelvoetbal voor afdeling 1

Geplande Activiteiten 2024

 • Abonnement Avifauna. Dit jaar kunnen bewoners tegen een gereduceerde prijs Avifauna in Alphen aan de Rijn bezoeken.
 • Muziekmeubels en elektrisch bediende schermen voor de afdelingen 1,2,3 en 4.
 • Abonnement Delta om sportwedstrijden te kunnen bekijken.
 • Abonnement Algemeen Dagblad om in de Brasserie van de Prinsenhof te lezen.
 • Verkorte sjoelbak voor etage 4.
 • Vispullen om in het water rondom Prinsenhof met bewoners te kunnen vissen.
 • Legpuzzels voor etage 4.
 • Diverse muziekoptredens.
 • Sponsoring Bingo prijzen.

Financiële rapportage

Vereniging Vrienden Prinsenhof is zeer verheugd dat zij in het jaar 2021 een bedrag van €7968,00 aan donaties en sponsering mocht ontvangen. De vereniging bedankt alle donateurs en in het bijzonder de Kringloopwinkel De Kring uit Reeuwijk, BudoBouw Zwolle, Kraaninspectie Nederland Zwolle en de stichting Pieter Bastiaan voor hun vrijwillige bijdragen.

→ Balans en Staat van baten en lasten per 31-12-2023