Wie zijn wij?

Bewoners, familie en kennissen vormen samen de Vereniging Vrienden Prinsenhof (VVP). Onze vereniging telt ruim 350 donateurs.

Verlanglijstje

Wij houden van zingen, muziek, lego, mecano, een verwendag, onze tuin, spel, bewegen, biljarten, een feestje en nog veel meer! Uw donatie is van harte welkom.

VV Prinsenhof

Wij hopen van harte dat u donateur wordt van onze vereniging. Namens de bewoners van Prinsenhof Gouda hartelijk bedankt!

Word Donateur!

Onze vereniging zet zich ervoor in om zaken aan te schaffen en te organiseren die niet worden vergoed vanuit de overheid.

Aangenaam

Vereniging Vrienden Prinsenhof zorgt voor kleine extra’s die het wonen in en rond centrum Prinsenhof PLEZIERIG en zo AANGENAAM mogelijk maken.

Vereniging Vrienden Prinsenhof

Bewoners alsmede familieleden en kennissen van bewoners vormen samen de Vereniging Vrienden Prinsenhof, kortweg VVP genoemd.

Doelstelling VVP

Doel van de vereniging is het financieel ondersteunen van extra voorzieningen en activiteiten voor de bewoners van Prinsenhof te Gouda, om hun verblijf in het centrum zo aangenaam mogelijk te maken.

VVP Begroting 2018

Wat doet de vereniging?

De vereniging zet zich ervoor in om zaken aan te schaffen en te organiseren die niet worden vergoed vanuit de overheid. Dit in nauw overleg met de in het centrum aanwezige activiteitencommissie en directie van Prinsenhof en waar mogelijk met de betrokken bewoners en hun familieleden. Denkt u maar aan:

 • Sponsoring van optredens tijdens de ontspanningsavonden
 • Prijzen voor de bingoavonden
 • Aanschaf audioapparatuur
 • Bijdragen seizoensfeesten
 • Traktaties
 • Kerstversiering voor een warme sfeer in de decembermaand

Verslag Algemene Ledenvergadering VVP 25 april 2018

Donateurs

Vereniging Vrienden Prinsenhof telt ruim 350 donateurs. De vereniging verheugt zich op heel veel nieuwe donateurs. Uw donatie is van harte welkom! Het bestuur vraagt u om Vereniging Vrienden Prinsenhof financieel te ondersteunen. Daarom nodigt het bestuur u uit om voor (minimaal) € 5,00 per jaar donateur te worden van onze vereniging. Natuurlijk staat het u vrij om een hoger bedrag over te maken. Mocht u reeds donateur zijn van de VVP, dan hopen wij dat u uw steun voortzet, zelfs als u geen directe verbinding meer zou hebben met iemand in Prinsenhof.

Met uw donatie aan onze vereniging draagt u bij aan een plezierig verblijf van de bewoners in Prinsenhof. Wij hopen dan ook dat wij op uw steun mogen rekenen.

Bestuurders

 • Dhr. L. Poslavsky, Voorzitter
 • Dhr. W.G. Kester, Penningmeester
 • Mw. H.G. Koopman, Secretaris
 • Dhr. R.E. Jaspar, 2e Secretaris
 • Dhr. C. Bongaerts
 • Dhr. D.H. van Wijk

Beloningsbeleid

Het bestuur van Vereniging Vrienden Prinsenhof doet haar werkzaamheden belangeloos. Alle donaties komen geheel ten goede aan de bewoners van Prinsenhof.

Uitgeoefende Activiteiten 2017

 • Sponsoring optredens in Prinsenhof
 • Aanschaf CD speler en etherische oliën (t.b.v. massagestoel)
 • Aankoop Samsung Galaxy Tablet
 • Aankoop Tovertafel

Financiële rapportage

Vereniging Vrienden Prinsenhof is zeer verheugd dat zij in het jaar 2015 een bedrag van € 2.604,10 aan donaties mocht ontvangen. De vereniging bedankt alle donateurs voor hun vrijwillige bijdragen!

VVP Jaarrekening 2017
VVP Jaarrekening 2016